Biografija

dermaClinica je ponosna članica Dermanetwork, svjetske asocijacije “skin care” specijalista

NAIMA ARSLANAGIĆ

Redovni  profesor na Katedri za Dermatovenerologiju

Šef  Katedre  za  Dermatovenerologiju

Predsjednik Udruženja dermatovenerologa

BiH

UNIVERZITETSKA KARIJERA

Redovni profesor na Katedri za Dermatovenerologiju

Medicinski fakultet Univerziteta i

Stomatološki fakultet Univerziteta

Sarajevo                        1995 – danas

Vanredni profesor na Katedri za Dermatovenerologiju

Medicinski fakulteta Univerziteta

Sarajevo                           1990 – 1995

Docent  na  Katedri za Dermatovenerologiju        1986-1990

Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Šef Katedre za Dermatovenerologiju

Medicinski fakultet Univerziteta

Banja Luka                                                                            1986-1992

Šef Klinike za Dermatovenerologiju  (KCU Sarajevo)  1992- 2005

NAUCNI STEPENI

Magisterij: «Antitijela prema alfa hemolizinu stafilokoka u serumima pacijenata sa stafilodermijama»

Medicinski fakultet, Sarajevo                                     1982

Doktorat: «Praćenje imunoloških parametara kod oboljelih

od psorijaze»

Medicinski fakultet, Sarajevo                                      1986

ČLANSTVO U ZNANSTVENIM I STRUČNIM UDRUŽENJIMA

  • Ø Član Nastavno naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu
  • Ø Član Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta  u Sarajevu
  • Ø Član Nastavno-naučnog vijeća NIR-a
  • Ø Član Odbora Internih disciplina Akademije Nauka i Umjetnosti (ANU) BiH
  • Ø Član Odbora za maligne tumore Akademije Nauka i Umjetnosti ANU BiH
  • Ø Član Odbora za mikologiju Akademije Nauka i Umjetnosti ANU BiH
  • Ø Predsjednik Udruženja dermatovenerologa pri saboru ljekara BiH
  • Ø Predsjednik Ispitne komisije za polaganje specijalističkih ispita
  • Ø Član EADV
  • Ø International Advisory Board Dermatopatoloji Dergesi (Ankara )

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.