Publikovane knjige

dermaClinica je ponosna članica Dermanetwork, svjetske asocijacije “skin care” specijalista

SKRIPTA, UDŽBENICI, STRUČNE KNJIGE

  1. Arslanagić N.  Recenzirana skripta iz dermatovenerologije.

Medicinski fakultet  SARAJEVO, 1988.

  1. Arslanagić N.  Dermatovenerologija, udžbenik za studente medicine i stomatologije.

«Glas» Banjaluka, 1989.

3.   Arslanagić N,  Knajtner I, Bokonjić M. SIDA: Promjene na koži i sluznicama.

«Novi glas» Banjaluka, 1991.

4.    Arslanagić N. Ratna dermatovenerološka doktrina.

Ministarstvo zdravlja BiH, 1994.

  1. Arslanagić N.   Dermatovenerologija, drugo dopunjeno izdanje, udžbenik za

studente  medicine i stomatologije.

Sarajevo Publishing, 1995.

  1. Grupa autora. Profesionalne alergijske bolesti. Društvo ljekara BiH; Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju. Medicinski fakultet sarajevo, 1990.
  1. Dizdarević Z, Arslanagić N, Konjhodžić F. Glukokortikoidi, njihova primjena i značaj u praksi.

Međunarodni centar za mir, Sarajevo 1995.

  1. Hadžimejlić M  i saradnici. Propedeutika.

I.P. «Svjetlost» d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Sarajevo, 2000

  1. Grupa autora. Vodič za specijalizante.

Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU. Sarajevo, 1997.

  1. Ćatović S, Kendić S, Arslanagić N.  Cirkumcizija (obrezivanje).

Medicinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2001

11.Arslanagić N.Dermatovenerologija , treće  dopunjeno i prošireno izdanje,  udžbenik  za  studente Medicinskog i Stomatološkog  fakulteta i Visoke  zdravstvene  škole, Sarajevo 2004 . god.

12.Arslanagić N i sar. :Atlas dermatovenerologije,2005.godina, Glas  medicinara,  Sarajevo (USMF)

13.Z.Dizdarević,J.Karamehić i sar (  N. Arslanagić i ostali) :Klinička  imunologija, Sarajevo  2007

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.