Arasys III fiziologija

Da bi razumjeli način na koji funkcionira Arasys, moraćemo vas još malo upoznati sa fiziologijom misica.Naime, mišići u tijelu su podijeljeni u mišićne grupe, a svaka od njih se sastoji od pojedinacnih mišićnih vlakana. Kontrakcija mišićnog vlakna je rezultat tzv. Depolarizacije odnosno promjene ELEKTRIČKOG GRADIJENTA na  membrani mišićnog vlakna. U stanju mirovanja je vanjska strana pozitivnija od unutarnje.  Podražaj dovodi do kratkotrajne reverzije polarnosti ( unutarnja postaje pozitivnija)  mišićno vlakno se kontrahuje. Na nivou, kako je objasnjeno, sarkomere. Što, na žalost, ne troši energiju, ne dovodi do povećanja mase niti bilo kojeg drugog efekta kojeg povezujemo sa tjelovježbom ili  bavljenjem sportom.

Pri tjelovježbi se UVIJEK KONTRAHUJU GRUPE MISIĆA KOJE VJEŽBAMO A SVAKU PODRAŽUJE ODREĐENI NERV PREKO NEUROMUSKULARNE SINAPSE. KONTRAKCIJE SU IZVAN SARKOMERE ŠTO ZNACI DA SU S VJEŽBOM SVE SNAŽNIJE, SARKOPLAZMA, A SAMIM TIM I MASA MIŠICA SE POVEĆAVAJU. SVE TO ZAHTIJEVA ENERGIJU (ATP)KOJA SE DOBIJA IZ DEPONOVANIH MASNOĆA.

SIGNAL  ARASYSA CILJA UPRAVO NEUROMUSKULARNU SINAPSU,mjesto spajanja nerva i mišića. Pri prirodnom ili Arasys generisanom podražaju sinapse (ne mišića), sa neuralne strane sinapse se oslobadja prirodni acetilholin i veže se za receptore sa mišićne strane sinapse. Kalcij se oslobadja iz skladišta u endoplazmatskom retikulumu (mreza tubula u citoplazmi stanice koje su involvirane u proizvodnju fosfolipida), difundira kroz pore u membrane i na taj dovodi do kontrakcije mišića (ne pojedinacnog mišićnog vlakna).

Sve navedeno zahtijeva energiju. Iako molekula glukoze sadržava veliku količinu energije ona se ne može direktno iskoristiti za kontrakciju mišića, koji zahtijevaju energiju u formi adenozintrifosfata (ATP) koju mogu iskoristiti. Deplecija(iskorištenje) energije dovodi do sagorijevanja glukoze i akumuliranja mliječne kiseline(metabolit), zamora misica i bolova.

Odrzavanje dostupnosti ATP je limitirajući factor za svaku vježbu, jer ga mišići ne skladiste u većim količinama.  Istraživanja su pokazala da nanofrekventni elektricitet Arasysa dovodi do povećanja ATP skladišta do 500%.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.